НОВОСТИ


Виставка

"Шевченкiана"

(до 200-рiччя з дня народження Т.Г. Шевченка)


    В історії України особливе місце займає життя та діяльність Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861) - українського поета, художника, мислителя, революціонера-демократа, засновника нової української літератури та національної літературної мови.
    Поезія Шевченка вирізняється близькістю до народної творчості, глибоким ліризмом, вона відіграла значну роль у розвитку демократичної української, російської літератури та інших літератур народів Росії: збірник віршів "Кобзар" (1840), поеми "Катерина" (1838), "Гайдамаки "(1841), "Сон" (1844), "Наймичка " (1845), "Неофіти "(1857), "Марія "(1859), п'єса "Назар Стодоля" (1843).
    Живопис Шевченка затверджував реалізм в українському мистецтві - картина "Катерина" (1842), серія малюнків "Притча про блудного сина" (1856-1857), акварельні пейзажі, психологічні портрети, офорти (серія "Живописна Україна", 1844).
    Особливості економічного, етносоціального i політичного розвитку Одеси у сер. XIX cт. вплинули на громадське життя міста. В цi роки деяка частина одеської громадськості вже була знайома з полум'яним антикріпосницьким словом Великого Кобзаря. Хоча Т.Г. Шевченку й не довелося побувати в Одесі, його твори тут знали i вони впливали на громадську думку. Вперше стали відомими ім'я i твори Тараса Шевченка, очевидно завдяки його щирій приятельці В.М. Репнiной - дочці генерал-губернатора Лівобережної України М.Г. Репнiна та небоги декабриста С.Г. Волконського, яка з 1847 р. проживала в Одесі. Т.Г. Шевченко присвятив їй вірш "Тризна" (1843), який вона розicлала за різними адресами своїм знайомим, в тому числі й до Одеси, дописуючи рядки, що були відлучені цензурою. Вона ж надicлала сюди й "Кобзар", залучила передплатників на задумане Т.Г. Шевченком видання "Живописна Україна".
    Обдарований художник-лiтератор Я.П. Бальмен, якому Т.Г. Шевченко присвятив поему "Кавказ" жив у 1843-1845 рр. в Одесі. Разом зi своїм другом М.С. Башиловим він почав ілюстрування "Кобзаря " i особисто поем "Гайдамаки " та "Гамалiя ". У найстрашнiшi роки заслання та солдатчини, Т.Г. Шевченко листувався з В.М. Репнiною, зi своїм чернігівським приятелем А.I. Лизогубом та знайомими по Оренбургу А. Венгжиновським та Б. Залеським, які перебували тоді в Одесi.
    В 1881 р. в Одесі був заснований журнал "Пчiлка", який видавався протягом восьми наступних років. Журнал публікував низку цікавих статей про творчість Т.Г. Шевченка, повісті М.І. Костомарова i I. Нечуя-Левицького, висловлювався за введення української мови у шкільну i судову практику, висвітлював події як Східної так и Західної України, Буковини, Закарпаття.
    Хвилюючою подією у театральному житті Одеси у різні часи були вистави за однойменними творами Т.Г. Шевченка: опера "Катерина", драма "Назар Стодоля", вистава "Гайдамаки", поетична вистава "Вишневий вiтер", за творами Т. Шевченка, О. Пушкiна, В. Шекспiра…
    На виставці "Шевченкiана" представлені документи, фотографії, друковані видання, витвори медальєрного та прикладного мистецтва, графічні роботи, твори живопису i скульптури, які віддзеркалюють творчу спадщину та сторінки життєвого шляху великого сина українського народу Т.Г. Шевченка, відображають зв'язки нашого міста з Кобзарем. Це експонати з фондів музею та з зібрань одеських колекціонерів Т.I. Максим'юка, А.О. Дроздовського, М.Б. Пойзнера.
    Висвітлення образу Т. Шевченка у артефактах є нашим внеском у вшанування його пам'яті.

Відкриття виставки "Шевченкіана": 4 березня 2014 р., о 14.00, за адресою: вул. Ланжеронівська, 24-а, у Музеї "Степова Україна" (відділі Одеського історико-краєзнавчого музею).
Експонування виставки - з 4 березня по 4 квітня 2014 р., щоденно, з 10.00 до 17.30, вихідний день - п'ятниця.
Тел. для довідок: (048) 726-26-08, 722-84-90.
           
 

Интернет реклама УБС
© Автор интернет-проекта: Рыбников Александр