НОВОСТИ


Виставка "Одесса - Регенсбург, непрерывный диалог"

     Одним iз найяскравiших виявiв прагнення українського суспiльства до визначення i ствердження себе, як європейського, є поширення зв'язкiв Одеси з мiстами та країнами Європи, якi мають давню icторико-культурну традицiю.
     Членство Одеси в такiй мiжнароднiй структурi, як Всесвiтня федерацiя порiднених мiст (1957 р.) вiдкриває широкi перспективи для встановлення нових дiлових i культурних зв'язкiв мiж мicтами Європейського Союзу.
     Враховуючи взаємний iнтерес жителiв Одеси та Регенсбурга до життя i культури один одного, їх тяжіння до будiвництва загальноєвропейського дому, представники мicт у 1990 р. пiдписали Договiр про дружнi зв'язки, вважаючи, що спiвробітництво мiж нашими мicтами буде важливiшим вкладом у змiцненнi нового свiтового укладу i взаєморозумiнню.
    За 25 рокiв iснування цiєї Угоди, в здiйсненнi контактiв та спiвробiтництва мiж мicтами брали участь як виконком Одеської мicької Ради народних депутатiв i магістрату Регенсбурга, так i рiзнi порiднені підприємства, установи, громадські органiзацiї, зокрема Благодiйний фонд "Баварськiй Дiм, Одеса", студенти та викладачi Одеського нацiонального унiверситету iм. I. Мечникова, учнi загальноосвiтнiх та музичних шкiл Одеси, театральнi та фольклорнi колективи.
    Зв'язки Одеси та Регенсбурга рiзноманiтні. Це обмін офiцiйними, молодiжними, спортивними, релiгiйними делегацiями, участь у симпозiумах та конференцiях, взаємнi виставковi проекти.
    На виставцi "Одесса - Регенсбург, непрерывный диалог" представленi Угоди про встановлення партнерських зв'язкiв з мiстом Регенсбург, документальнi, дрyкованi та фотоматерiали, свiдоцтва дружнiх та дiлових зустрiчей делегацiй. Вона надає можливicть ознайомитися з Регенсбургом з фотографiй, друкованих видань, творiв живопису, графiки, прикладного i медальєрного мистецтва, які вiддзеркалюють культурнi, нацiональнi традицiї жителiв цього iсторичного мiста. Вiддзеркалюють спадщину неперервних дружнiх вiдносин мiж нашими мiстами, експонати з фондiв Одеського iсторико-краєзнавчого музею, матерiали наданi Благодiйним фондом "Баварський Дiм, Одеса", Департаментом мiжнародних зв'язкiв Одеської мiської ради, зiбрання Заслуженого художника України Вадима Целоусова, архiву професора ОНУ ім. Мечникова, Л.Н. Голубенко, матеріали Одеської ЗОШ №35 та Одеської музичної школи №3, тощо.
    Виставка проходитиме у рамках святкування Днiв Європи в Українi та Всесвiтнього дня порiднених мiст.

Відкриття виставки "Одесса - Регенсбург, непрерывный диалог": 21 травня 2015 р., о 14.00, за адресою: вул. Гаванна, 4.
Експонування виставки: з 21 травня по 21 червня 2015 р., щоденно, з 10.00 до 17.30, вихідний день - п'ятниця.
Телефон для довідок: (048) 726-26-08, 722-84-90.
           
 

Интернет реклама УБС
© Автор интернет-проекта: Рыбников Александр