НОВОСТИ


Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції "Український митець Амвросій Ждаха у культурно-мистецькому та громадському житті кінця XIX - першої чверті XX ст.", що відбудеться 15 жовтня 2009 р. у м. Одесі.
   Напрямки роботи конференції:

   1. Світогляд, коло приватних та професійних зв'язків А. Ждахи
   2. Історія та побут українського народу у творчій рецепції А. Ждахи
   3. Історія культурно-освітніх, громадських установ та товариств Південної України крізь призму біографії А. Ждахи
   4. Розвиток краєзнавства, народознавства та мистецтвознавства на півдні України у першій чверті XX ст.
   5. Мистецька спадщина у фондах музеїв України: проблеми збереження та дослідження   Для участі в роботі конференції необхідно до 1 серпня 2009 р. надіслати доповіді або повідомлення та заявку, в якій слід вказати:
   - П.І.Б.
   - Місце роботи;
   - Посада, вчений ступінь;
   - Тема доповіді;
   - Адреса і телефон;
   - e-mail.

   Робочі мови конференції - українська та російська.

   Обсяг доповідей - до 10 сторінок формату А 4, інтервал -1,5; шрифт Times New Roman, кегль - 14, усі поля - 2 см. Прізвище та ініціали автора розміщуються у правій половині аркуша над текстом. Посилання позначаються цифрами та виносяться у кінець статті. До тексту можна додати не більше 2-х чорно-білих ілюстрацій (малюнки, плани, схеми, креслення, фотографії), які мають бути відповідно підписані.
   Матеріали конференції будуть надруковані у 8 випуску "Вісника Одеського історико-краєзнавчого музею".
   Організатори не забезпечують проїзд та проживання учасників.
   Заявки та доповіді просимо надсилати за адресою: Солодовій Вірі Володимирівні, Росохацькій Ірині Леонідівні.
   e-mail: oikm_solodova@ua.fm або за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Гаванна, 4.
   Тел. 8 (048) 726-14-24 (факс); 726-98-98; 8 (048) 722-84-90.           
 

Интернет реклама УБС
© Автор интернет-проекта: Рыбников Александр