НОВОСТИ


Четверта Міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", присвячена 55-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею
Міністерство культури України
Управління культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації
Одеський історико-краєзнавчий музей
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Державний архів Одеської області
Проводять 28-30 квітня 2011 р. в м. Одесі Четверту Міжнародну науково-практичну конференцію "Музей. Історія. Одеса", присвячену 55-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею

Заявки, прийняті до участі в конференції:

1. Музейні заклади. Історія та сучасність.

Охотников С. Б. Одесский археологический музей и высшие органы власти (Российская империя, СССР, Украина)

Мартинова Г. П. Археологічний музей в м. Чигирин. Історія формування колекції

Діденко Я. Л. До історії формування колекції музею Б. Хмельницького НІКЗ Чигирин

Кукса Н. В. Становлення музейництва на Чигиринщині в 20-х рр. ХХ ст.

Солодова В. В. Формирование привлекательного образа музея (предпосылки и результаты)

Сердунич Л. А. Музей-діорама "Пилявецька битва 1648 р."

Яцечко-Блажечко Т. В. Історія та сьогодення Музею археології ВНУ ім. Л. Українки

Попова И. С. Развитие Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя как научно-исследовательского учреждения

Подкупко Т. Л. Музей книги ОННБ ім. Горького: традиції і новації

Трощинська О. І. З історії Чигиринського історико-краєзнавчого музею

Березін С. Є. До питання про створення учбово-допоміжних закладів у Новоросійському університету: музей красних мистецтв та старожитностей.

Дутка С. М. Кому нужен музей? (по результатам социлогического опроса)

2. Фонди музеїв: проблеми і перспективи розвитку.

Ананьева Е. С. Міри з посилення охорони колекцій Імператорського Ермітажу у роки першої російської революції 1905-1907

Подоплелова Н. Г., Кіосак Д. В. Археологічна колекція Палеонтологічного музею ОНУ ім. Мечникова

Садовник Т. Є., Маркус І. Я. Скіфо-сарматські та готські речі у Волинському краєзнавчому музеї

Ликова О. Г. Формування колекції укр. глиняної іграшки к. 19 поч. 21 ст. у Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному

Корнацький І. А. Учнівський журнал "Проблески" (1916-1917) в фондах Артемівського краєзнавчого музею

Хлус Л. М. Наземні черевоногі молюски у фондах природничих музеїв м. Чернівці

Чергік Н. Ю. Про основні засади виконання графічної реконструкції кахляної печі 18 ст.

Ковальчук Є. І. Фонд сакрального мистецтва Волинського краєзнавчого музею: склад, етапи і шляхи формування

Айсфельд О. В. Колекція П. Маврогордато: шляхи античних артефактів з Причорноморя у закордонні музейні та приватні зібрання

Коритнянська В. Г. Профілактика біопошкоджень - запорука успішного збереження творів мистецтва

Гребцова І. С. Благодійність у формуванні фондів музеїв Новоросійського університету

Горох М. В. Грошові знаки "Торгсину" та їхні замінники

Корпусова І. В. Х. Х. Гіль та його внесок у зібрання Музею ОТІС.

Гончарук Т. Г. Фонди ОІКМ про одеську торгівлю початку ХІХ ст.

Хамула Д. В. Памятник мелкой римской пластики из частной коллекции: бронзовый бюст Силена

Ілясова О. В. Відкрите зберігання: перспективи розвитку експозиції та фондів

Кинка С.М. Албанские награды в фондах Одесского историко-краеведческого музея

Кривохатская О. И. Восстание на броненосце "Князь Потемкин Таврический" и материалы семейного архива

Кольчак М. Д. Подарки французской художницы С. Савари, как источник пополнения фондов ОИКМ

Вонсович В. А. Свидетельства трудового и ратного подвига: знамена из коллекции ОИКМ

3. Експозиція - цілісність і оновлення.

Черказьянова І. В. Виставка "Стрільнинська німецька колонія під С.-Петербургом": досвід реконструкції історії зникнувшого поселення

Жернова О.І. Трансформація змісту музейних памяток у новітні мистецькі твори

Василенко А. Ю. Спроба реконструкції інтерєру Будинку кошового отамана в історико-культурному комплексі "Запорозька січ"

Нерода В. В. Створення експозиції в залах археології у новому приміщенні Черкаського обласного краєзнавчого музею у 1984-1985 рр.

Котляр Є. О. Музей єврейської історії та Холокосту у Харкові "Біль та надія". Досвід створення експозиції

Моісеєнко С. П. Колекція Шевченкіани в фондозбірці НЗ "Хортиця" та її використання в експозиції музею історії запорозького козацтва

Германчук В. В. Выставочный проект "Понт: Право на память" - информационный прорыв сквозь забвение

4. Музейна педагогіка: контакт з історичною реліквією - необхідна частина учбового процесу.

Гайда Л. А. Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі

Гаврилова І. В. Історичні артефакти на екскурсіях та музейних уроках в МОКМ

Карасенко В. Ю. Музейна педагогіка для батьків

Шинчук З. Б. Музей та школа. Перспективи взаємодії

Шкляєв І. М., Шахін Ю. В.Особливості студентської музейної практики на іст.факу ОНУ

Муравська С. В. Екскурсійна практика в музеях при ВНЗ

Козакова А. А. К сокровищам на бывшей Воронцовской (познавательная игра как интерактивная форма работы со школьниками

Караманов О. В. Роль музейной среды в организации межкультурного взаимодействия в процессе обучения

Каражей О. А. Диалог с посетителем (обзор выставок музея "Степова Україна")

5. Архів, бібліотека, музей - напрями і форми співпраці.

Січова О. В. Співпраця бібліотек і архівів науково-дослідних установ НАН України

Берковський В. Г. Одесіка в фондах Центрального державного архіву зарубіжної українікі.

Вербіцька О. І. Архів і бібліотека НАН Німеччини (Леопольдіна) - традиції роботи та співпраці

Горбатюк М. В. Документи до біографії Андрія Ніковського, що зберігаються у державних архівах України

6. Минувщина та історичне краєзнавство Одеського регіону: факти, події, колективи, особистості.

Латишев В. М. Через Сахалинчик на Сахалин

Бондаренко Д. В., Смирнов О. І. Публікації присвячені о. Березані на шпальтах "Записок ОАТ"

Снегоцький В. І., Решетов С. Г. Дерфельдени та їх нащадки на Українському Причорноморї.

Гулянович І. М. До проблеми формування обєктів соціальної інфраструктури Ананьєва у 1 пол. 19 ст.

Дьомін О. Б., Сидун І. В. Одеська преса про російсько-американські відносини середини 60 - кінця 70-х рр. ХІХ ст.

Калякіна К. А. Аккерман у творчій долі професора Новоросійського університету А. А. Кочубинського

Руденко А. В. Родинний та інтелектуальний впливи в роки навчання А. В. Флоровського

Майборода П. А. Історичний факультет Одеського державного університету у 1945-1953 рр.: до постановки проблеми"

Нестеренко В. І., Хоменко М. М.Черкащина і Одещина в єдиному історико-культурному просторі

Тарнавська С. В. Науково-дослідні кафедри м. Одеси та їх роль у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів УСРР (1920- початок 1930-х рр.)

Рева Л. Г. До життєпису О. Воропая - уродженця Одеси

Левченко В. В. Історико-краєзнавчі студії В. Селінова

Постернак С. О., Постернак І. М., Коцерубенко О. М.Дослідження та використання архітектурної спадщини з позиції інженерної архітектоніки

Грушицька І. Б. Одеський фізик Є. А. Кирилов як особистість та науковець

Моісеєва Т. М. Одеське словянське товариство ім. Св. Кирила та Мефодія: формування засад діяльності

Горохолинская А. Н. Н. П. Кондаков и его методика изучения икон

Порожнякова Н. Є. ОХУ ім. Грекова. Історія та сучасність

Волос О. В. Лісорозведення як один з напрямів діяльності земств Півдня України

Музичко О. Є. Історик як пророк: футуристичні думки одеських істориків кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Плесская Э. Г. Самоорганизация немецкого национального меньшинства в Одессе

Саргсян Т. Е. Армянські епітафії з Кілії

Лись В. М. Монгольська експедиція О. Блещунова

Гавриш Л. О. До питання про шляхи надходження опішнянських глиняних виробів на південь України в 17 - на поч. 20 ст.

Максимюк Т. І. Одещина на сторінках історико-біографічного словника Тетяни Либединської "Санкт-Петербург и Украина ХVІІІ - ХХ вв." (2002 г.)

Якубова Т. А. Історичні події російсько-турецької війни 1787-1791 рр. навколо фортеці Очаків у документах Г. Потьомкіна та О. Суворова. За матеріалами фондів НБУВ.

Малых А. Н. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. и провозглашение независимости Греции

Слюсарь Ю. О. Громадський фактор у здійсненні історико-етнографічних досліджень у 1980-ті рр. на Одещині (за матеріалами архіву Ю. Розуменка)

Прокофьев В., Прокофьева М. Береговые батареи в обороне Одессы 1941 г.           
 

Интернет реклама УБС
© Автор интернет-проекта: Рыбников Александр