ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)


Тези

Т. Садовник, І. Маркус

Скіфо-сарматські та готські речі у Волинському краєзнавчому музеї (перегук століть)     (скачать pdf)


    В експозиції і фондах Волинського краєзнавчого музею зберігаються археологічні знахідки з різних куточків Волині та частково України. їх часовий діапазон коливається від раннього палеоліту до середньовіччя.
    Серед цього розмаїття увагу привертає комплекс скіфо-сарматських речей (І-ІІІ ст. н. е.) з Кримського півострова, які передала до музею Волинська митниця. Речі були вилучені у громадянина, який перетинав українсько- польський кордон. До колекції входять в основному жіночі прикраси: намисто з коралів, скла, пасти, халцедону, бронзові браслети, прикраси з солярною символікою, фібули, персні, сережки, антропоморфні й зооморфні фігурки (фонди Волинського краєзнавчого музею (ВКМ), інв. №№ А-13939 - А-14004, А-16043 - А-16061, А-17532 - А-17598).
    Наприкінці ІІІ ст. скіфо-сарматське об'єднання було розгромлене різноетнічними племенами готського союзу.
    У IV ст. від Р. X. на Волині з'являються готи - одне з східно германських племен, які були носіями вельбарської культури.
    До археологічної спадщини Волині належить скарб срібних речей з села Качин Камінь- Каширського р-ну Волинської обл., який належав готам. Скарб датується приблизно 420 роком і на думку дослідників (Д. Козак) виготовлений в майстернях Риму чи Північної Італії.
    До скарбу входили жіночі срібні прикраси (фібули двоплатівчаті, поясні пряжки, сережка), предмети кінської збруї (бляшки-підвіски, кінські вудила), бурштинова намистина, голки, срібний злиток, що є фрагментом предмету невідомого призначення (фонди ВКМ, інв. №№ А-1 - А-15).
    Фібули і пряжки мають аналоги серед речей, які належали готам Італії, Іспанії, Криму. Предмети кінської збруї виконані в стилі пунсонної техніки і мають аналоги серед речей, які зустрічаються при розкопках багатих готських могил на теренах Румунії, Угорщини, Польщі.

1. Фонди Волинського краєзнавчого музею. - Інв. №№ А-1 - А-15, А-13939 - А-14004, А-16043 - А-16061, А-17532 - А-17598.
2. Йордан. О происхождении и деяниях готов. - М., 1960.
3. Археологія України / За ред. Л. Залізняка. - К., 2005.
4. Археологія Української РСР: У 3 т. - К., 1971.
5. Козак Д. Культурно-історична інтерпретація скарбів Волині рубежу IV- V ст. // Археологія. - 1985. - № 4. - С. 56- 63.
6. Козак Д. Готські скарби Волині початку раннього середньовіччя // Етнокультурні процеси в Південно- Східній Європі в І тис. н. е. - Київ-Львів, 1999. - С. 216- 225.
7. Кухаренко Ю. О качинской находке в V веке // Древности эпохи великого переселення народов V- VI вв. - Москва, 1982. - С. 243.
8. Кучинко М. М., Кучинко З. М. Давні та середньовічні скарби Волині. - Луцьк, 2007.
9. Петров В., Каліщук А. Скарб срібних речей з с. Качин Волинської обл. - ДМАПВ, 1964. - С. 88- 93.
10. Садовник Т., Маркус І. Скарби срібних речей зі збірки Волинського краєзнавчого музею / Серія "Колекції Волинського краєзнавчого музею". Вип. 2. - Луцьк, 2008. - 16 с.