ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)


Тези

С. Моісеєнко

Колекція Шевченкіани в фондозбірці Національного заповідника "Хортиця" та її використання в експозиції Музею історії Запорозького козацтва     (скачать pdf)


    Ті безперечні факти, а саме: а) тематика запорозького козацтва - провідна в творчості класика української культури Т. Г. Шевченка, про що свідчить велика кількість його поетичних і художніх творів, героями яких є козаки, і які присвячені історичним подіям і постатям козацького періоду; б) Т. Г. Шевченко під час першої подорожі на Україну у 1843 р. перебував у запорозькому краї і, зокрема, на о. Хортиця, про що свідчить епістолярна спадщина поета (лист до Я. Кухаренко від 26.11.1844. р. "Був я уторік на Україні...і на Хортиці, скрізь був і все плакав...", народні перекази, спогади очевидців у архівних матеріалах, записи краєзнавців); в) Т. Г. Шевченко згадує о. Хортицю в чотирьох своїх творах (поемах "Гамалія", "Гайдамаки", "Ір- жавець", поезіях "Не хочу я женитись"), - спонукають науковців Національного заповідника "Хортиця" при висвітленні історії запорозького козацтва в екскурсійних і просвітницьких програмах звертатись до творів Великого Кобзаря, залучати експонати, пов'язані з його життям і творчістю.
    Найголовнішим із таких експонатів є безпосередньо саме видання "Кобзаря". Книга як музейний експонат здатна вписатися в рамки заданої теми або самостійно формувати тематичне середовище, збагачувати його емоційним навантаженням і підтримувати інтерес до теми. Музейна експозиція як унікальний канал культурно-історичної комунікації і багатопланова інформаційна система має специфічний арсенал виразних засобів та прийомів, серед яких залучення в експозиційний комплекс поряд з оригінальними предметами видань художніх творів. Нова тематична структура Музею історії запорозького козацтва передбачає окремий підрозділ "Запорозьке козацтво в літературі та мистецтві", ядром якого буде підрозділ "Козацтво у творчості Т. Г. Шевченка".
    Фондозбірка Національного заповідника налічує у своєму складі чимало видань "Кобзарів", серед яких наявні старі і рідкісні: сьоме видання "Кобзаря", що вийшло у Санкт- Петербурзі у 1884 р. у типографії В. Балашова, видання 1886 р. "Кобзар. Гайдамаки" (Санкт- Петербург, типографія А. Суворина), ілюстроване відомим українським художником О. Сластьоном, два "дореволюційні" видання минулого століття - 1907 та 1908 рр., з автографами колишнього власника, ювілейне видання 1939 р. (до 125-річчя з дня народження Кобзаря"), велика кількість видань пізнішого часу, що побачили світ у різних видавництвах країни. Демонструючи їх у експозиції і на тематичних виставках, вдаючись до виразного методичного прийому цитування, отримаємо можливість яскравого і переконливого підкріплення викладеного матеріалу про козацтво, яке Т. Г. Шевченко вважав суспільним ідеалом українського буття.
    В фондозбірці заповідника також декілька поштових листівок з шевченківської тематики. Одна із них "Сини мої, гайдамаки" - з ілюстрацією О. Сластьона до поеми "Гайдамаки", що була видана Яковом Орештайном у Києві приблизно у 1902 р., із колекції П. С. Лінинського (м. Львів). Інша - зображує офорт Т Г. Шевченка "Старости" (видавництво Я. Орештайна в Києві, приблизно 1910 р.). Ще дві листівки показують пам'ятники Т Г. Шевченку: пам'ятник архітектора С. М. Волнухіна у Москві на Трубній площі, що був відкритий у 1918 р. (ИЗО, 1977 р.) та пам'ятник архітектора Е. Левінсона, що був встановлений у Києві у 1939 р. (вид-во Міністерства зв'язку СРСР, 1978 р.). Тематика видань шевченківських листівок невичерпна і всі вони свідчать про велику пошану до нього нашого народу.
    Окрасою колекції є роботи народної майстрині В. Г. Харлової, яка вишила обкладинки до видань поезій Т. Г. Шевченка.
    У колекції заповідника є портрети Т. Г. Шевченка, видання вибраних творів його художньої спадщини. Усі ці матеріали були чи будуть представлені на огляд відвідувачів заповідника в експозиції та тимчасових виставках.
    Зараз уся Україна готується гідно зустріти у 2014 р. 200-річний ювілей Великого Кобзаря.
    Ця подія не омине і Хортицю, яку поет оспівав у своїх творах, яку він бачив на власні очі і вважав, що саме тут "слава наша почалася". У низці заходів заповідника з підготовки до цієї дати - відображення козацької тематики у творчості Т. Г. Шевченка музейними методами.