ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)


Тези

О. Дьомін, І. Сидун

Одеська преса про російсько-американські відносини середини 60 - кінця 70-х рр. XIX ст.     (скачать pdf)


    Російсько-американські відносини XIX ст. достатньо добре вивчені в радянській та американській історіографії XX ст. Разом із тим, практично не досліджувалось регіональне бачення відносин Російської імперії та Сполучених Штатів Америки. Між тим, південноросійська громадськість зацікавлено відносилась за подій, що розгортались за океаном в 1860-1870-ті рр. Оцінка російської провінції простежується на сторінках одеської преси і, насамперед, на матеріалах газети "Одесский вестник".
    Після закінчення громадянської війни в США, результати якої із захопленням були зустрінути в Одесі, місцеві журналісти підкреслювали мотив дружби у відносинах двох "могутніх націй". На їх думку, вони стали результатом історичної спільності інтересів двох країн, взаємної поваги та наявності взаємовигідних справ державного та міжнародного характеру. Згадувалась і подібність національних темпераментів населення Росії і Америки, що служило запорукою зближення країн. Головними аргументами для таких оцінок була сприятлива щодо Росії позиція США в роки Кримської війни та візит російського флоту до берегів Америки в роки громадянської війни. Особливо багато одеська преса писала про дружні російсько-американські відносини в 1866-1867 рр., коли відмічається тісне американо-російське зближення.
    На відміну від загальноросійської преси, що активно обговорювала продаж США Аляски, в одеській пресі подавалась, головним чином, констатуюча інформація: про факт продажу, про причини такого кроку російського уряду, про можливі наслідки для Росії цієї події у міжнародному плані.
    З кінця 1860-х рр. зовнішня політика США майже не попадала в поле уваги одеських журналістів та видавців. Основний масив інформації про США наступного десятиліття пов'язаний із питаннями розвитку економіки та внутрішньої політики США. Проте час від часу з'являлись і публікації, просякнуті ідеями російсько-американської дружби. Майже ніхто із кореспондентів не сумнівався у симпатіях американців щодо росіян. Однак, одночасно підкреслювала одеська преса, сподіватись на створення політичного союзу США і Російської імперії марно.
    В кінці 1870-х рр. намітився спад активного дипломатичного співробітництва Росії та США. Прояви цього зафіксувала й провінційна преса Херсонської губернії. Публікація критичних матеріалів, увага до американо-російської конкуренції у торгівлі збіжжям показували розбіжності позицій двох країн.
    Підвищена увага одеської преси до російсько- американських відносин була достатньо незвичним явищем для характеристики провінційних періодичних видань. Головним лейтмотивом впродовж другої половини 1860-х - кінця 1870-х рр. в оцінці американо-російських відносин залишалась ідея спільності інтересів двох країн та дружніх відносин обох народів.