ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 10)


Тези

А. Руденко

Родинний та інтелектуальний впливи в роки навчання А. В. Флоровського     (скачать pdf)


    Серед визначної плеяди російських вчених, вимушених на початку 1920-х рр. залишити батьківщину та продовжувати свою наукову діяльність за кордоном, помітне місце займав історик Антоній Васильович Флоровський. Образ та ім'я цієї людини тривалий час в радянській історіографії залишались в тіні, а з недавнього часу на початку 1990-х рр. стали навіть модними. Інтерес виник в наслідок зняття "табу" на дослідження історії російської еміграції. Ряд сторінок творчої біографії А. В. Флоровського потребують перегляду та уточнення. Це стосується історії родини Флоровських, історії дитинства А. В. Флоровського, гімназичної та університетської пори, історії його депортації.
    А. В. Флоровський входить до числа російських вчених, життя та творчість яких яскраво поділяється на два основних етапи. Перший - на своїй батьківщині - "одеський" (1903-1922), другий - в еміграції (1922-1968). В оцінці творчої біографії в даному випадку завжди треба дуже обережно підходити до аналізу еволюції дослідницької діяльності та її структури. Кожен з цих періодів специфічний своїм наповненням, але вони пов'язані єднанням творчої індивідуальності А. В. Флоровського.
    З родини кафедрального протоієрея Василя Антоновича Флоровського (1852- 1928) та його дружини Клавдії Георгіївни (у дівоцтві - Попруженко) (1863- 1933), вийшли відомі особи - доктор медицини В. В. Флоровський, педагог К. В Флоровська, історик- славіст А. В. Флоровський, філософ-богослов Г. В. Флоровський.
    По батьківській лінії родина вела свій початок з духовенства Новгородської губернії, по лінії матері Клавдії Георгіївни - із запорізького роду Попруги. Тобто, А. В. Флоровський мав російське та українське коріння. Традиційне духовне виховання, яке отримав А. В. Флоровський червоною ниткою проходить по всій його творчості, воно також вплинуло в гімназичні роки на становлення інтересів майбутнього вченого.
    З 1903 р. життя А. В. Флоровського пов'язане з історико-філологічним факультетом, який на рубежі століть був представлений когортою відомих вчених - істориків, філологів та філософів. А. В. Флоровський успішно займався на семінарах професорів В. М. Істріна (історія російської словесності), Є. М. Щепкіна (історія Західної Європи), І. А. Лінніченко (історія Росії). Найбільший вплив на молодого вченого здійснив І. А. Лінниченко, який незадовго до того приїхав з Москви. Саме його поради підштовхнули А. В. Флоровського до вивчення проблем Законодавчої Комісії 1767 р. та змусили продовжувати заняття цією проблематикою.
    Протягом гімназичного та університетського періоду свого життя А. В. Флоровський набув професійних навичок та сприйняв традиції російської школи, яка вплинула на його наукові інтереси. Саме на студентській лаві Новоросійського університету майбутній професор звернувся до вивчення питань російської історії, яка упродовж всього життя залишались для нього найголовнішою справою.