ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 2)


Наші автори:

Вонсович Вікторія Олександрівна - старший науковий співробітник музею

Гончаренко Юрій Олександрович - старший науковий співробітник музею

Дерун Людмила Василівна - завідуюча відділом музею

Дутка Світлана Миронівна - завідуюча відділом музею

Каражей Оксана Олександрівна - старший науковий співробітник музею

Кольчак Міта Дмитрівна - старший науковий співробітник музею

Кривохатська Оксана Ігорівна - завідуюча відділом музею

Малих Адольф Миколайович - член міської історико-топонімної комісії, завідуючий відділом музею

Озерянська Ірина Михайлівна - головний зберігач фондів музею

Пєший Олександр - краєзнавець

Письмак Юрій Олександрович - член Міжнародної федерації з питань збереження культурної спадщини EUROPA NOSTRA, Міжнародної федерації журналістів (IFJ), Національної спілки журналістів України, член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони памяток історії та культури, архітектор, викладач Архітектурно-художнього інституту ОДАБА.

Прокоф'єв Василь Юрійович - старший науковий співробітник музею

Росохацький Олександр Анатолійович - член Одеського археологічного товариства, вчений секретар музею

Слюсар Юрій Олександрович - член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, член міської історико-топонімної комісії, заступник директора музею з науки

Солодова Віра Владленівна - член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців, директор музею

Третьяк Олександр Іванович - к.п.н., докторант Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова