ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 2)Ю. Слюсар

З мрією про вільну Україну

     30 жовтня 2005 року виповнилось 100 років заснування Українського товариства "Просвіта" в Одесі. Саме цього дня у 1905 році, на приватній квартирі лікаря І. Луценка, відбулись установчі збори організації. 25 листопада 1905 року Одеський градоначальник А. Григор'єв затвердив статут "Просвіти", 25 (27?) грудня відбулися офіційні перші загальні збори Одеської "Просвіти". Вона була створена за зразком славетної "Просвіти" у Галичині, що діяла з 1868 р., створивши широку мережу читалень, бібліотек, народних домів та інших просвітніх закладів. Оскільки визвольні змагання у Галичині - "Українському П'ємонті", традиційно вважаються у нашому суспільстві, зокрема у політикумі, вищим проявом національної свідомості українців, то і "Просвіті", приділяється особлива увага у історичній регіональній науці, краєзнавстві, громадських та політичних колах Одещини.Тому й ювілей Одеської "Просвіти" сприймається певними колами громадян Одеси та регіону більш з точки зору соціально-політичної доцільності, ніж з науково-просвітницької необхідності.
    В дійсності, Одеська "Просвіта", як легальна форма існування Південної (Нової) громади, є одним з етапів розвитку національно-визвольного українського руху у Причорномор'ї, що мав місцеве підгрунтя і в одночас, був частиною загально українського процесу 2 пол. XIX - п. XX ст.
     Революційні події 1905 - 1907 рр. струсонули Російську імперію, самодержавна влада якої перешкоджала соціально-економічному розвитку країни, національному самовизначенню народів, що її населяли.
     Підписаний Миколою II 17 жовтня 1905 р. Маніфест із проголошенням свободи слова, друку, зборів, дав можливість представникам українського національно-визвольного руху в Одесі діяти в легальних умовах.
     Представники "Одеської Громади", зібравшись 30 жовтня на квартирі лікаря І. Луценка, прийняли рішення про заснування "Просвіти". 25 листопада Одеський градоначальник А. Григор'єв затвердив Статут організації. Одеська "Просвіта", у перший період існування (1905- 1909 рр.), незважаючи на перепони з боку представників офіційної влади, об'єднала понад 500 осіб різних національностей, проводила велику просвітницьку та благодійну роботу, зміцнюючи українство в Одесі. Її провідними діячами були: М. Комаров - юрист, фольклорист, бібліограф, літературознавець; С. Шелухін - юрист, вчений; І. Липа - лікар, письменник; П. Зелений - Одеський міський голова (1998-1905), українофіл, редактор "Одесского вестника"; М. Слабченко - студент Новоросійського університету, згодом видатний вчений, академік; А. Ніковський теж студент, літературознавець, та ін.
     "Просвіта" відновила свою діяльність у січні 1918 р., на новому етапі визвольних змагань, коли її давній діяч І. Луценко брав участь у виборюванні незалежності України, а С. Шелухін, І. Липа та А. Ніковський увійшли в коло українських державних діячів.
     Свідоцтва тих часів - документи, книги, світлини - зберігаються у Державному архіві Одеської області, Одеському історико-краєзнавчому та Одеському літературному музеях, інших державних установах, приватних зібраннях. Ці пам'ятки історії та культури, фотографії будинків, пов'язаних з історією "Просвіти" в Одесі, життям і діяльністю її видатних діячів, представлені на виставці "З мрією про вільну Україну" (до 100-річчя Одеської "Просвіти"). Вони надихають членів сучасної "Просвіти", яка з 1993 р. активно приймає участь у розбудові української незалежної держави.
    Перелік матеріалів, необхідних для розкриття теми "Українське товариство "Просвіта" в Одесі", які знаходяться у державних та приватних зібраннях, додається.

Перелік матеріалів, необхідних для розкриття теми: Українське товарис-тво "Просвіта" в Одесі. 1905-1909, 1918 р., що знаходяться у державних та приватних зібраннях Одеси.

Одеський літературний музей:

1. Фото. В.М. Комарова (дочка М.Ф. Комарова) - Ф - 576.
2. Фото. Ю.М. Комаров (син М.Ф. Комарова) - Ф - 629.
3. Фото. М.Ф. Комаров в кабінеті, вул. Поштова (Жуковського), 27.
4. Фото. М.Ф. Комаров - студент Харківського університету, у народному вбранні. 1865 р. - НВ - 1207/1.
5. Фото. Частина бібліотеки М.Ф. Комарова в м. Одесі - НВ - 1207/1.
6. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 2. - СК - 5319.
7. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 4. - СК - 5258.
8. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 10. - СК - 5260.
9. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 11. - СК - 6259.
10. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 18. - СК - 5489.
11. Журнал "Южные записки", - Одеса, 1905. - № 23. - СК - 5326.
12. Газета "Рада" - від 8 серпня 1913 р. - № 180. - Г - 4711.
13. Газета "Рада" - від 11 серпня 1913 р. - № 183. - Г - 4712.
14. Газета "Рада" - від 17 серпня 1913 р. - № 187. - Г - 4716.
15. Газета "Рада" - від 25 серпня 1913 р. - № 194. - Г - 4717.

Державний архів Одеської області:

16. Дозвіл Одеського градоначальника на відкриття в Одесі Українського то-вариства "Просвіта" 25 листопада 1905 р. - Ф. 2. Оп. 1. Спр. 3221а. 17. Сообщения Одесского градоначальника о разрешенных в г. Одессе издани-ях газет, журналов с указанием редакторов и адресов типографий. 5 грудня 1905 р. 10 липня 1907 р. - Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1.
18. Рапорт старшого інспектора друкарень, літографій і т. п. закладів та книж-кової торгівлі у Одесі Тимчасовому Одеському генерал-губернатору про кон-фіскацію в товаристві "Просвіта" брошури Про Гарібальді, борця за волю іта-лійського народу. 18 лютого 1908 р. - Ф. 13. Оп. 1. Спр. 161.
19. О закрытии Украинского общества "Просвита". - Ф. 2. Оп. 7. Спр. 314.
20. Особистий фонд Зеленого П.О. Листування з редакціями петербурзьких, московських, київських видань та за-кордонних видань про обмін друкованою літературою. Листування з П. Сокальським (1876 р.), М. Драгомановим (1876 р.), М. Старицьким (1881 р.), І. Тобілевичем (1883 р.) та ін. - Ф. 162.
21. Особистий фонд Липи І.Л. Рукописи для альманаху "Багаття", листування з питань видання творів Т.Г. Шевченка, М. Марка-Вовчка, І. Франка, Л. Українки, І. Карпенка-Карого, М. Комарова, П. Нищинського, М. Коцюбинського, зокрема, з Є. Чикаленком. 1898-1905 рр. - Ф. 164. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького: (відповідно видання "Джерела пам'яті. Каталог виставки до 90-річчя Україн-ського товариства "Просвіта" в Одесі. 1905-1909. - Одеса, 1995.)
22. Статут українського товариства "Просвіта" в Одесі. - Одеса, 1905. - III - 73103.
23. Звіт українського товариства "Просвіта" в Одесі за 1908 рік. - Одеса, 1909. - XVII - 2367.
24. Звіт Одеського українського клуба за 1910 рік. - Одеса, 1911. - XVII - 2694.
25. Звіт діяльності музично-драматичної спілки "Українська хата" в Одесі за 1912 рік. - Одеса, 1912. - XIV - 4163.
26. Аркас М. Історія України-Русі. - Краків, 1912. - V - 35240.
27. Бондаренко І. В ріднім хуторі Євгена Гребінки.- 1906. - VII - 32870.
28. Бондаренко І. Про Гарібальді, борця за волю італійського народу. - Одеса, 1908. - V - 6497.
29. Комаров М. Покажчик нової української літератури (1798-1883). - Київ, 1883. - XVI - 9588.
30. Комаров М. Нова збирка народних малоруських прыказок, прысливъив, помовок, загадок и замовлянь. - Одеса, 1890. - VII - 1031.
31. Українська драматургія: зб. бібліографічних знадобів до исторії українсь-кої драми і театра укр. (1815-1906). - Одеса, 1906. - XVI - 996.
32. Гоголь М.В. Тарас Бульба: Повість /Пер. М. Уманець/ М.Ф. Комаров// - Одеса, 1910. - VII - 33800.
33. Липа І. Казки про волю. II - IV - Одеса, 1917. - VII - 33775, 33782, 33781.
34. Липа І. З нового світу: Повість. - Київ, 1918. - VII - 32822.
35. Липа І. Лада прекрасна: Казка. - Одеса, 1919. - VII - 9918.
36. Луценко И. Брюшной тиф. - Одесса, 1903. - IX - 4821.
37. Луценко І. Технічна енергія й проблема читання думок (З докл. в Одесі "Просвіти"). - Одеса, 1908. - II - 116166.
38. Слабченко М. Малорусский полк в административном отношении. - Одес-са, 1909. - V - 34639.
39. Слабченко М. Протокол отпускных писем за гетмана Апостола 1728 г. … - Одесса, 1913. - V - 8451.
40. Центральные учреждения Украины. XVII - XVIII ст.: (Конспект лекцій чи-тань с 10 июня по 14 июля 1918 г…. на укр. курсах для учителей сред. шк.). - Одесса, 1918. - V - 9251.
41. Чикаленко Е. Розмова про сельское хазяйство. (Кн. 1 - 3). - Одесса, 1897, 1902, 1900. - XII - 1172.
42. Шелухін С. Значення рідної мови для народності й творчості. - Київ, 1911. - III - 13312.
43. Памятник Петру Ивановичу Нищинскому // Одеський листок, 1911. - № 253. Підпис С. Шелухин. - XVIII - 479.
44. Шелухин С. Бжоляний мед - здоровья. /Передмова І. Луценко/. - Одеса, 1912. - IX - 7557.
45. Шелухін С. Чи бути чорноморській Німеччині? - 1913. - III - 73088.
46. Шелухін С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. - Дрогобич, 1992. /Репрінт вид./ - Прага, 1936. - V - 14478.
47. Общество "Просвіта" в Одессе // Киевская старина. - Киев, 1905, № 11-12. - XVII - 7981.
48. Самітній Г. У "Просвіти" в Одессе.// Киевская старина. - Киев, 1906. - № 4. - XVII - 7976.
49. Товариство "Просвіта" в Одесі // Просвітянин. - Київ, 1907. - Т. 1. Кн. 1.- Ч. 1. - XVII - 2703.
50. Одеська тьма і "Просвіта". Вірші "Проклятого Українця". - Одеса, 1908. - XVII - 2258.

Приватна збірка Т.І. Максимюка

51. Фото. І. Липа. Одеса, 1890-ті рр.
52. Фото. М. Комар (М. Ф. Комаров), 1890-ті рр. (копія).
53. Запорожські вольності. Написав М. Комаръ. - Одесса, 1907. (видано на гроші з фонду імені Л. А. Смоленського).
54. Багаття. Український альманахъ. Упорядкувавъ Иван Лыпа. - Одесса, 1905. 55. Шіллер Ф. Орлеанська діва. Київ, 1906. (з печаткою "Українське товариство "Просвіта" в Одесі").
56. "Піймав облизня". Жарт на одну дію, з співами і танцями. Т.П. Колисниче-нка (без обкладинки, з печаткою книгарні Одеської "Просвіти").
57. Українська драматургія "Збірка библіографічних знадобі до исторії Украї-нської драми і театра Українського (1815-1906). Зібрав і впорядкував М. Кома-ров. - Одеса, 1906.
58. Основа. Вісник письменства, науки і громадського життя. - Одеса, 1915. - серпень. Кн. 1.