ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)


Наші автори
                                                                                                            
Аргатюк Сергій Степанович - аспірант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Атанасова Раїса Іванівна - головний зберігач Ізмаїльського історичного музею О.В. Суворова (м. Ізмаїл Одеська область)

Блінова Ганна Миколаївна - аспірант кафедри етнографії та музеєзнавства Омського державного університету (м. Омськ, Росія)

Боневич Валентина Іванівна - науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею (м. Хмельницький)

Бугрєєва Анастасія Сергіївна - старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Булига Олександр Степанович - директор Рівненського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне)

Вахонєєв Віктор Васильович - студент Національного університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ)

Гаврилова Інна Володимирівна - старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею (м. Миколаїв)

Гайда Лариса Анатоліївна - завідуюча науково-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського (м. Кіровоград)

Голубець Галина Вікторівна - молодший науковий співробітник Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (м. Львів)

Гончарук Тарас Григорович - к.і.н., доцент Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Грекова Ірина Іванівна - викладач Ізмаїльського інституту водного транспорту (м. Ізмаїл Одеська область)

Денічекова Тетяна Сергіївна - старший науковий співробітник Білгород-Дністровського краєзнавчого музею (м. Білгород-Дністровський Одеська область)

Денисова Олена Владиславівна - к.ф.н., провідний науковий співробітник Державного музею історії релігії (м. Санкт-Петербург, Росія)

Дорошенко Валентина Іванівна - старший науковий співробітник музею "Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." (м. Миколаїв)

Дружкова Ірина Сергіївна - доцент Одеського державної академії холоду (м. Одеса)

Дубенко Катерина Іванівна - заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею з науки (м. Миколаїв)

Дяченко Сергій Андрійович - старший науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею (м. Херсон)

Дьомін Олег Борисович - д.і.н., професор Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Іванов Володимир Георгійович - к.ф.н., завідуючий відділом Державного музею історії релігії (м. Санкт-Петербург, Росія)

Івашків Галина Михайлівна - к.мист., науковий співробітник Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (м. Львів)

Кабанов Костянтин Анатолійович - к.і.н., доцент, завідуючий кафедрою Бєловського інституту Кемеровського державного університету (м. Бєлово Кемеровська область, Росія)

Караманов Олексій Владиславович - к.пед.н., асистент Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів)

Ковальський Станіслав Валентинович - аспірант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Кокошко Наталія Вікторівна - завідуюча відділом Хмельницького обласного краєзнавчого музею (м. Хмельницький)

Комаренко Олена Іванівна - завідуюча відділом Національного науково-дослідного реставраційного центра України (м. Київ)

Кононюк Оксана Василівна - директор Нетішинського міського краєзнавчого музею (м. Нетішин Хмельницька область)

Корпусова Ірина Володимирівна - науковий співробітник Одеського археологічного музею

Костіна Юлія Вікторівна - завідуюча відділом Меморіального музею космонавтики (м. Москва, Росія)

Костюк Степан Володимирович - директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею (м. Тернопіль)

Котова Ольга Олександрівна - аспірант Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Ушинського (м. Одеса)

Кротов Олександр Іванович - завідуючий відділом Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (м. Кіровоград)

Куємжі Володимир Михайлович - завідуючий сектором апарату Болградської райдержадміністрації, президент Фонду ім. І. М. Інзова (м. Болград Одеська область)

Кушнір Людмила Броніславівна - старший науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею (м. Хмельницький)

Ликова Оксана Григорівна - молодший науковий співробітник Інституту керамології Інституту народознавства НАН України (м. Опішне Полтавська область)

Ложко Світлана Сергіївна - завідуюча відділом Харківського історичного музею (м. Харків)

Лучшева Зінаїда Олександрівна - к.ф.н., завідуюча відділом Державного музею історії релігії (м. Санкт-Петербург, Росія)

Максимюк Тарас Іванович - краєзнавець, заступник голови правління Одеського обласного відділення Українського фонду культури (м. Одеса)

Матяш Ірина Борисівна - д.і.н., професор, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ)

Мисечко Анатолій Іванович - к.і.н., доцент Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Мітківська Тетяна Іванівна - завідуюча відділом Національного науково-дослідного реставраційного центра України (м. Київ)

Мітковська Тетяна Сергіївна - завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування та флоту (м. Миколаїв)

Музичко Олександр Євгенович - к.і.н., доцент Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Остапова Світлана Іванівна - директор Муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова (м. Одеса)

Пархомчук Валентина Олександрівна - завідуюча відділом Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (м. Кіровоград)

Перейма Люся Йосипівна - завідуюча відділом Львівського історичного музею (м. Львів)

Перелигіна Ольга Іванівна - головний зберігач Львівського історичного музею (м. Львів)

Письмак Юрій Олександрович - архітектор, викладач Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса)

Піскурьова Ірина Миколаївна - заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею з науки (м. Миколаїв)

Плеська-Зебольд Ельвіра Германівна - доцент Одеської національної академії зв'язку (м. Одеса)

Подгайний Михайло Миколайович - старший науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею (м. Херсон)

Подкупко Тетяна Леонідівна - к.і.н., завідуюча відділом Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (м. Одеса)

Позіховська Світлана Володимирівна - директор Музею книги та друкарства (м. Острог Рівненська область)

Рябчикова Фаїна Денисівна - студентка Волинського державного університету ім. Л. Українки (м. Луцьк)

Самойленко Любов Григорівна - завідуюча археологічним музеєм Національного університету ім. Т. Шевченка (м. Київ)

Сапожников Ігор Вікторович - к.і.н, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України (м. Одеса)

Свистун Катерина Володимирівна - науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею (м. Хмельницький)

Сивохін Геннадій Олександрович - науковий співробітник Національного музею історії та культури Білорусії (м. Мінськ, Білорусь)

Сидун Ірина Володимирівна - аспірант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Сирота Валер'ян Олександрович - краєзнавець (м. Одеса)

Слюсар Юрій Олександрович - заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею з науки (м. Одеса)

Смирнова Тетяна Борисівна - доцент, к.і.н. Омського державного університету (м. Омськ, Росія)

Солодова Віра Владленівна - директор Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Тарасенко Андрій Андрійович - аспірант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Ташлай Людмила Борисівна - завідуюча музеєм "Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." (м. Миколаїв)

Тіосса Валентина Олександрівна - аспірант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Ткебучава Ірина Борисівна - науковий співробітник зоологічного музею Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці)

Третяк Олександр Іванович - к.п.н, докторант Одеського національного університету ім. І. Мечникова (м. Одеса)

Хамула Дмитро Валентинович - аспірант Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського (м. Одеса)

Хлус Лариса Миколаївна - доцент, к.біол.н., завідуюча кафедрою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці)

Черказьянова Ірина Василівна - к.і.н., старший науковий співробітник Санкт-Петербурзького філіалу Інституту історії природознавства та техніки ім. С. І. Вавилова Російського Академії наук (м. Санкт-Петербург, Росія)

Чувілова Ірина Валентинівна - к.і.н., старший науковий співробітник Російського інституту культурології Міністерства культури Росії (м. Москва, Росія)

Шинчук Зоя Борисівна - старший науковий співробітник Муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова (м. Одеса)

Щербань Олена Василівна - старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (м. Опішне Полтавська область)

Щербина Надія Федорівна - аспірант Одеського державного економічного університету (м. Одеса)

Юр Марина Володимирівна - доцент, к. мист., науковий співробітник Інституту історії України НАН України ( м. Київ)