ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)В. Тіосса

Становлення Німецької імперії 1871 р. на сторінках одеської преси
                                                                                                            
     Антагонізм між Францією та Північнонімецьким Союзом на початку 1870-х рр., початок франко-пруської війни та остаточне об'єднання німецьких державних утворень в Німецьку імперію 1871 р. знайшли своє відображення на сторінках одеської преси. Найбільш повно тогочасні події відтворювались в статтях газет "Новороссийский телеграф", "Одесский листок", та "Новорос-сийские ведомости". В рубриках "Іноземні вісті", та "Політичний огляд" пе-редавалась картина основних подій міжнародного життя.
     Одеська преса була занепокоєна перспективою війни. Журналісти ствер-джували, що Отто фон Бісмарк, утворивши Північнонімецький союз 1866 р. мав намір приборкати Францію, яка перешкоджала поширенню імперського впливу на південнонімецькі землі та втіленню довгоомріяної ідеї єдності в життя. В Європі усвідомлювали, що конфлікту між двома сильними противни-ками не уникнути, так як "в Прусії здавна вже велась підготовка до масового озброєння населення…", на відміну від Франції, яка "також готувалась до вій-ни, та більше на словах, ніж на справі". (1) Сторінки преси досить повно та жваво відтворювали перебіг воєнних дій, в результаті яких швидко з'ясувалось, що "маси пруського ландвера сильніші зразкової наполеонівської армії". (2) Кожна наступна стат-тя передавала в дрібних подробицях хід воєнних дій й певну занепокоєність в зв'язку з посиленням Прусії та проголошенням імперії 18 січня 1871 р., що відбулось без капітуляції Парижа, "тоді як … мало відбутися з приводу оволо-діння столицею Франції". (3)
     В послідуючих номерах помітний деякий острах перед можливістю "ав-стро-пруського зближення, можливої перемоги Прусії над Францією, … намі-рів німців до поглинання слов'янських племен…". Так, в "Новоросійському телеграфі" за 1871 р., в №13 приводились думки чеха Тоннера, який побоюва-вся, що "боротьба німецького світу зі слов'янським відбудеться значно рані-ше, ніж взагалі передбачається…", бо знову таки австро-пруський союз при-зведе до "розповсюдження пануючого німецького елементу на сході чи до ви-корінення слов'янських племен".
     Разом з тим, не заперечувався той факт, що саме Бісмарку завдячує ні-мецький народ в справі національного єднання. Та чи можна вести вже мову про досконалу форму Німецької імперії, адже "… союз викликаний до життя війною… й віддав перевагу об'єднанню ззовні, на противагу внутрішньої єд-ності і інтересам". (4)
     Важливе місце в пресі відводилося питанню німецько-російських стосу-нків, наводились листи імператорів двох держав. Так, російський імператор Олександр ІІ, вітаючи Вільгельма І з перемогою в франко-пруській війні, "ви-словив надію, що Німеччина буде керуватися поблажливістю в установленні своїх умов миру". (5) Не зважа-ючи на впевненість в дружніх стосунках двох імперій, проглядалось занепоко-єння політикою Бісмарка, "відвертої і рішучої", яка в майбутньому "може зі-штовхнути інтереси Німеччини і Росі на берегах Чорного моря". (6) Мабуть, одеситів лякала така перс-пектива подій, пов'язана з розподілом сфер впливу на Чорному морі. Та поява в Берліні статті "Росія і Німеччина" в значній мірі перекреслила побоювання сильної Німецької імперії, бо автор відверто виступав за "тісний союз між Ні-меччиною й Росією", а остання в свою чергу завжди "симпатизувала об'єднанню Німеччини". (7)
     Таким чином, одеська преса 1871 р. значну увагу приділяла проблемам міжнародного життя, відводячи особливе місце питанню становлення Німець-кої імперії та її місцю на європейській арені.


(1) Новороссийский телеграф. - 1871. - №1.
(2) Новороссийский телеграф. - 1871. - №1.
(3) Новороссийский телеграф. - 1871. - №9.
(4) Одесский вестник. - 1871. - №3.
(5) Одесский вестник. - 1871. - №24.
(6) Новороссийские ведомости. - 1871.
(7) Одесский вестник. - 1871. - №41.