ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)В. Боневич

Колекції групи зберігання "Тканини" Хмельницького обласного краєзнавчого музею
                                                                                                            
    Серед усіх груп зберігання фондів Хмельницького обласного краєзнав-чого музею група "Тканини" є одною із найбільш затребуваних, тому що предмети цієї групи постійно експонуються на всіляких виставках, демон-струються під час лекцій і масових заходів, з цією групою зберігання постійно працюють наукові співробітники як нашого музею, так і інших організацій. Група "Тканини" налічує близько 3 тисяч експонатів із різноманітних тканин та шкіри. В цю групу входять яскраві колекції подільських та волинських со-рочок, поясів (крайок та баюрів), рушників та хусток, обгорток та фартушків - це найоб'ємніша частина групи "Тканини". Етнографічна колекція є справж-ньою перлиною фондів, якою навіть зацікавився Львівський музей етнографії та художнього промислу ІН НАНУ.
    Добре представлений в групі "Тканини" військовий однострій, від бу-дьонівок і безкозирок, пілоток та формених кашкетів до шинелей червоноар-мійців і бурок червоних козаків та обмундирування солдатів Вермахту. Це та-кож шкіряний одяг представників органів НКВС та гімнастерки солдатів і офі-церів радянської армії, їх польові сумки та планшети. Однострій радянських військ в Афганістані доповнює колекцію військової тематики. Це камуфляж-ний костюм, захисний костюм "песочка", дощовик, бронежилети, гірський ко-стюм, найрізноманітніші пристосування для перенесення боєприпасів та гар-мат. Гордістю фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею є парадна форма двічі Героя Радянського Союзу, адмірала флоту - Горшкова С.Г. та го-ловнокомандуючого сухопутними військами, Героя Радянського Союзу - Пав-ловського І.Г. Ну а справжнім раритетом можна вважати парадний мундир кін. ХІХ ст. рядового лейб-гвардії литовського полку.
    Неможливо обійти увагою колекцію сумок та валіз, які широко предста-влені в групі зберігання "Тканини". Це саквояжі і дамські сумочки початку ХХ ст., а також вироби шкіргалантерейної фабрики м. Хмельницького, які ви-роблені в 1960-1990 рр.: різноманітні молодіжні та спортивні сумки, учнівські ранці та сумки для подорожей. Добре представлені в цій колекції дамські су-мочки 1970-1990-х рр. Особливо хочеться виділити сумочки, свитки для папе-рів, папки та обкладинки для книг, які зроблені із шкіри та замші руками на-родної майстрині Косаревої Н.С. - кавалера ордена княгині Ольги. Ці вироби були передані в наш музей після представлення їх на міжнародних виставках, де вони здобули найвищу оцінку майстерності.
    Досить непогано представлені в фондах музею також вироби обласних Славутської і Дунаєвецької суконних фабрик. Це байкові, вовняні та жакардові ковдри, пледи, різні відрізи тканин для пальто, костюмів, а також теплі хуст-ки.
    До виробів місцевої легкої промисловості середини ХХ ст. належать експонати, які були вироблені на Хмельницьких фабриках: трикотажній, взут-тєвій, швейній. За цими виробами, які представлені також в групі "Тканини", можна простежити історію розвитку підприємств, їх матеріально-технологічну базу і т.д. Це дитячі костюми, жіночі светри і кофти, чоловічі пуловери; дитяче м'яке взуття, жіночі та чоловічі туфлі, чоботи, спортивне взуття; дитячі сукні, жіночі костюми і пальто Кам'янець-Подільської швейної фабрики.
    Маємо ми у фондах і культове вбрання. Це фелоні, єпитрахилі, палиці та камилавка православних священиків, католицькі орнати, єврейське культове вбрання, а також плащаниця поч. ХХ ст., яка є атрибутом богослужіння на Страсному тижні перед Великоднем.
    Особливе місце в групі зберігання "Тканини" займає, так званий, "місь-кий костюм", куди входить всілякий одяг міського населення нашого краю, починаючи з кінця ХІХ ст. Історія цієї колекції така: в 1993 р. м. Хмельниць-кий святкував своє 500-річчя, і до цієї дати готувався також наш музей. На ос-нові декількох старих фотографій та предметів одягу кін. ХІХ - поч. ХХ ст., які знаходились у фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею, ста-рший науковий співробітник Козловська Г.П. описала в "Наукових записках" (1) міський костюм ХХ ст. Саме тоді виникла ідея продемонструвати міський костюм як дійство, пов'язуючи його з історією міста Проскурова-Хмельницького. Для проведення такого за-ходу експонатів не вистачало, тому співробітники музею, підтримавши ідею, взяли активну участь в підготовці дійства. Ними були зібрані і передані у фон-ди музею необхідний одяг та аксесуари, за допомогою яких були яскраво відо-бражені періоди розвитку нашого міста. Це дійство супроводжувалось проек-ційним показом фотографій Проскурова-Хмельницького з коментаріями сто-совно напрямку моди того часу, а також надавалась історична довідка щодо періоду, який демонструвався. Цей захід настільки усім сподобався, що музей повторює його кожен рік під час святкування Міжнародного дня музеїв (18 травня). За цей час колекція "міського костюму" збільшилася в декілька разів, зокрема, за рахунок одягу 1970-1990-х рр. В дійстві завжди з задоволенням бе-руть участь не тільки співробітники музею, а також їх діти.
    За даними 1896 р. населення Проскурова складалося з православних - 29,5 %, католиків - 30,1 %, євреїв - 39,5 % та осіб інших віросповідань - 0,9 % від загальної кількості мешканців міста. З цього періоду і починається показ міського костюма: провінціальної православної міщанки, шляхетної польської панночки, єврейського музиканта, сюртук чиновника закладу Міністерства юстиції. Далі іде розповідь про життя мешканців міста від поч. ХХ ст. (рево-люційні перевороти, війни, НЕП, роки відновлення народного господарства) до нашого часу. Проекційні фото змінюються, і змінюється одяг мешканців мі-ста. Іноді розігруються невеличкі сцени із життя проскурівчан-хмельничан.
    Під час демонстрування "міського костюма" також іде показ виробів мі-сцевих заводів і фабрик, розповідається про розвиток вітчизняної промислово-сті.
    Демонструючи "міський костюм", співробітники музею, таким чином, показують наочно історію нашого міста, пов'язуючи її з історією нашої держа-ви.
    Нажаль, малі площі експозиційних залів не дозволяють у більшому обся-зі знайомити відвідувачів з експонатами, переважна кількість яких зберігається постійно у фондах.


(1) Козловська Г.П. Міський костюм ХХ ст. (з фондів ХОКМ). // Наукові записки. - Хмельниць-кий., 1993. - Вип. 1.