ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 3)Н. Кокошко

Період фашистської окупації Кам'янець-Подільської (Хмельницької) області 1941-1944 рр. за документами з фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею
                                                                                                            
    Фондова колекція документів, яка розкриває період фашистської окупа-ції області, почала формуватися у ХОКМ зразу після звільнення. І це в пере-важній більшості були документи підпільних груп і партизанських загонів. Документи фашистської окупаційної влади у фонди не надходили: ще сильним був біль, ще не забулися страшні роки, ще під підозрою був майже кожен, хто пережив окупацію.
    Але поступово час віддалив події Другої світової, у фонди почали над-ходити фашистські перепустки, хлібні картки, газети. І це дало змогу виокре-мити ці документи в окрему групу.
    18 липня 1941 р. була повністю окупована Кам'янець-Подільська об-ласть, її територія увійшла до складу рейхскомісаріату "Україна" з центром у Рівному.
    В м. Проскурові (нині - м. Хмельницький) діяли окружна і міська упра-ви, почала виходити газета "Український голос", перший номер вийшов 30 ве-ресня 1941 р. із зверненням до громадян "Від редакції" (1). У фондах музею зберігаються ві-сім номерів цієї газети.
    Ця газета досить широко розкриває життя проскуровщини періоду оку-пації. Тут друкувалися об'яви про розстріли, арешти населення за допомогу "підозрілим людям" (2), заклики з обіцянкою премій за видачу "партизан і розвідників" (3).
    Фашисти були переконані в своїй остаточній перемозі і намагались, як в економічній так і в ідеологічній сфері, все підпорядкувати своїй владі. Була розгорнута пропаганда, яка б скомпрометувала радянський уряд. Так і в газеті "Український голос" друкувались статті: "Культурна політика більшовиків і український культурний процес" (4), "Криця крізь тортури" (5). В цих і подібних їм статтях автори спекулювали фактами страшних подій в Україні - діями більшовиків щодо на-сильницької русифікації, колективізації, голодомору 1932-1933 рр., сталінсь-ких репресій.
    Окупаційна влада почала сприяти відродженню релігії - відкривалися закриті церкви, будувалися нові, відновлювалось відзначення релігійних свят: Великодня, Вознесіння, Зелених свят та Різдва.
    Відкривалися школи, бібліотеки і в газеті друкуються статті: "Рідна школа" (6), "В Проскурівській бібліотеці" (7).
    Окупувавши українські землі фашисти почали налагоджувати стабільне життя: відновлювали роботу промислових підприємств. В газеті "Український голос" від 19 жовтня 1941 р. надрукована стаття "Цукрова промисловість", в якій розглядаються проблеми цукрової промисловості Кам'янець-Подільської області.
    Німецька влада оподатковувала селян численними грошовими й натура-льними податками. Селяни зобов'язані були здавати велику кількість молока, м'яса, яєць, сплачували податки навіть за собак(8).
    Колгоспи були дуже зручною формою для пограбування і тому фашисти в принципі їх і залишили, тільки дали іншу назву, це були "народні, громадсь-кі господарства", або просто "громади". Про роботу таких господарств розпо-відають і статті у газеті "Український голос".
    Хоча працювали і промислові підприємства і сільськогосподарські еко-номічний стан був нестабільний: у фондах Хмельницького обласного краєзна-вчого музею - "Хлібна картка", видана Проскурівською міською упра-вою(9), по картках отримували хліб тільки працюючі мешканці м. Проскурова.
    На власній території корінні мешканці навіть не мали змоги вільно пере-суватися. Для того, щоб піти в сусіднє село, або місто треба було мати перепу-стку, або спеціальний дозвіл(10).
    Жорстоких репресій зазнало населення області, фашисти знищили май-же півмільйона чоловік - мирних жителів і військовополонених. За даними обласного відділу охорони пам'яток в області 68 поховань жертв фашизму і 11 поховань військовополонених.
    Найбільш закатованих було у "Грос-лазареті" - концтаборі для військо-вополонених в Славуті - 150 тисяч чоловік. Після звільнення області у цьому концтаборі працювала Надзвичайна Державна Комісія по встановленню і роз-слідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників. У га-зеті "Правда" від 5 серпня 1944 р. було надруковано звіт цієї комісії(11).
    1944 р. боями прийшов на територію області. 1 січня було звільнено пе-рше село Кам'янець-Подільської області - с. Ганнопіль Славутського району. Війська І-го Українського фронту в результаті трьох військових операцій, се-ред яких основною була Проскурівсько-Чернівецька, звільнили область. 4 кві-тня 1944 р. фашистів було вигнано з останнього подільського села Жванець.


(1) Український голос. - 1941. - 30 вересня.
(2) Український голос. - 1942. - 25 січня.
(3) Український голос. - 1941. - 12 листопада.
(4) Український голос. - 1942. - 29 січня.
(5) Український голос. - 1941. - 2 листопада.
(6) Український голос. - 1941. - 30 вересня.
(7) Український голос. - 1941. - 19 жовтня.
(8) Український голос. - 1941. - 5 жовтня.
(9) ХОКМ. - Інв № ДК. 11277.
(10) ХОКМ. - Інв. № ДК. 8619.
(11) Правда. - 1944. - 5 серпня.