ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 5)


Наші автори:

Великодная Ганна Володимирівна - провідний бібліотекар Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова

Германчук Вікторія Володимирівна - завідуюча відділом Одеського історико-краєзнавчого музею

Гриднева Наталія Вікторівна - старший науковий співробітник Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О. В. Блещунова

Драгун Вероніка Євгенівна - старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею

Ігнатенко Тетяна Анатоліївна - завідуюча відділом етнографії Білгород-Дністровського краєзнавчого музею

Каражей Оксана Олександрівна - в. о. завідуючої відділом Одеського історико-краєзнавчого музею

Корпусова Ірина Володимирівна - науковий співробітник Одеського археологічного музею

Музичко Олександр Євгенович - к.і.н., доцент Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Росохацький Олександр Анатолійович - член Одеського археологічного товариства, вчений секретар музею

Солодова Віра Владленівна - к. і. н., член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців, директор музею