ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 6)Наші автори:
                                                                                                            

Дутка Світлана Миронівна - завідуюча відділом Одеського історико-краєзнавчого музею

Коган Семен Михайлович - член Національної спілки журналістів України, науковий співробітник музею

Кокоржицька Тетяна Миколаївна - науковий співробітник Одеського археологічного музею

Корпусова Ірина Володимирівна - науковий співробітник Одеського археологічного музею

Малих Адольф Миколайович - член міської історико-топонімної комісії, завідуючий відділом музею

Музичко Олександр Євгенович - к.і.н., доцент Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Озерянська Ірина Михайлівна - головний зберігач фондів музею

Пєший Олександр - краєзнавець

Письмак Юрій Олександрович - архітектор, член Міжнародної федерації з питань збереження культурної спадщини EUROPA NOSTRA, Міжнародної федерації журналістів (IFJ), Національної спілки журналістів України, член-кореспондент Інженерної академії України, член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, викладач Архітектурно-художнього інституту ОДАБА (м. Одеса, Україна).

Прокоф'єв Василь Юрійович - старший науковий співробітник музею

Решетов Сергій - краєзнавець

Ратушняк Едуард Іванович - краєзнавець

Слюсар Юрій Олександрович - член колегії Ради Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, член міської історико-топонімної комісії, заступник директора музею з науки