ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 8)


Наші автори:
                                                                                                            

Авер'янова Ніна Миколаївна - к. ф. н., молодший науковий співробітник Київського національного університету ім. т. Шевченка (м. Київ)

Александренко Ірина Іванівна - старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею (м. Миколаїв)

Берковський Владислав Георгійович - к. і. н., завідувач Виставковим центром Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (м. Київ)

Богайчук Людмила Романівна - викладач кафедри ужиткової творчості художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса)

Гончарук Тарас Григорович - к. і. н., доцент Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса)

Грабарчук Ірина Миколаївна - старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Дружкова Ірина Сергіївна - к. і. н., доцент кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду (м. Одеса)

Дутка Світлана Миронівна - завідувач відділом Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Жернова Олена Ігорівна - викладач Одеського художнього училища ім. м. Б. Грекова (м. Одеса)

Закіпна Галина Володимирівна - провідний науковий співробітник Одеського літературного музею (м. Одеса)

Козирод Іван Іванович - мистецтвознавець, викладач Одеського художнього училища ім. М. Б. Грекова, член Одеської обласної організації Спілки художників України (м. Одеса)

Мисечко Анатолій Іванович - к. і. н., доцент Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса)

Музичко Олександр Євгенович - к. і. н., доцент Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса)

Озерянська Ірина Михайлівна - головний зберігач фондів Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Пасічний Анатолій Миколайович - дизайнер

Савченко Віктор Анатолійович - к. і. н., доцент кафедри філософії Одеського університету внутрішніх справ (м. Одеса)

Солодова Віра Володимирівна - к. і. н., директор Одеського історико-краєзнавчого музею (м. Одеса)

Яворська Олена Леонідівна - заступник директора Одеського літературного музею з наукової роботи (м. Одеса)