Интернет реклама УБС
        


Загальна середня освіта по новому

На сайті інститутут педагогіки Національної академії педагогичних наук розмістили на громадське обговорення нову концепцію базової освіти України.

На думку авторів, нова концепція повинна змінити систему базової освіти, закладену при колишньому 
міністрі Дмирту Табачинку.

Нагадаємо, що з 2012 року в Україні діють нові навчальні програми і кожен рік, починаючи з першого класу, оновлються шкільні підручники та робочи зошити. Нові зошити для 2 класу та робочі зошити для 3 класу були надруковані у наступні два роки. Але на думку більшості вчителів та батьків школярів, нові навчальні програми були занадто перевантажені. Тому і назріла необхідність іхнього розвантаження.


Нова концепція освіти несе в собі дуже багато нових змін, направлених на покращення якості освіти і принципову її зміну на краще:

  • передшкільна підготовка та базова середня освіта будуть обов'язковини для усіх дітей України;
  • термін навчання базової освіти буде подовжено;
  • більша спеціалізація та профільна спрямованність старшої школи, для допомоги учневі в обранні майбутньої професії;

За словами авторів нової концепції освіти, це дуже важливі кроки. Початкова та середня освіта це головна база, в закладанні фундаменту для реалізаціїї людини в суспільстві, як професіонала і підвищення освітнього рівня. Вони сприяють різнобічному розвитку дитини, вихованню громадянина країни. Формують особистість з власнию думкою та власним поглядом на життя.

Згідно зі стандартами міжнародної класифікації, середня освіта складається з трьох рівнів навчання: початкове, базове середне та профільне середнє. Згідно норм міжнародних організацій, її отримання має тривати не менше, а ніж одиннадцять років. До речі, відповідність міжнародним стандартам, є однією із умов євроінтеграції нашої країни.

Згідно нових стандартів, уся базова освіта буде поділена на цикли.

Перший та другий класи входять до першого циклу. Його мета - підготовча та адаптаційна. На цьому етапі дуже важлива індивідуальна робота з кожною дитиною. На цьому етапі навчання школярі не отримують домашні завдання. Лише на прикінці другого класу, можливо пропонувати завдання, які заохочують до більш самостійної роботи. Оцінювання успішності кожної дити носить лише якісний характер.

Другий цикл - 3 та 4 класи. Його мета продовження та закріплення навичок,отриманих в попередні роки. Але разом з тим, завдання дещо ускладнююьтся. Другий цикл- це перехідний етап, до більш серьозного навчання. Школярі вже повинні виконувати домашні вправи. Интернет реклама УБС