ВІСНИК Одеського Історико-Краєзнавчого Музею (випуск 8)


Содержание

"Із почуттям власної гідності"   Ю. Слюсар


Творчий шлях А. Ждахи


Амвросій Ждаха - художник-ілюстратор   І. Козирод

Амвросій Ждаха - художник друкарні Є. І. Фесенка   Г. Закіпна

"Шевченківська" тема у творчості А. Ждахи   І. Александренко

А. Ждаха - иллюстратор Св. Евангелия   И. Озерянская

До співпраці Амвросія Ждахи з одеською українською громадою та "Просвітою" наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.   А. Мисечко


Культура Одеси к. ХІХ - п. ХХ ст.


Розвиток мистецтвознавства та художньої освіти в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)   Н. Авер'янова

Владимир и Наталья Лазурские в культурной жизни Одессы первой половины ХХ в.   А. Музычко

Творческое окружение А. Ждахи в Одесском художественном институте в 1920-е гг.   В. Солодова

Джерела до історії Одеського історико-археологічного музею періоду 1920-х рр. в фондах ЦДАВО України   В. Берковський

Письменник Михайло Жук   О. Яворська

Искусство Одессы в эпоху первой мировой войны, революции и гражданской войны   В. Савченко

Українські діячі - працівники Земського банку Херсонської губернії   Т. Гончарук, І. Дружкова


Проблеми популяризації творчості А. Ждахи в сучасній педагогічній думці та мистецтві


Національна традиція та новаторство в сучасному професійному станковому декоративному малярстві   А. Пасічний

Актуальність використання українського декору в творчих розробках студентів художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   Л. Богайчук

Дипломна робота для музею   О. Жернова

Орнаментальні мотиви в кераміці Одеського історико-краєзнавчого музею   С. Дутка

Виставка "Амвросій Ждаха. Ілюстрації" в Одеському історико-краєзнавчому музеї   І. Грабарчук


Наші автори